Pokličite 031 402 026!

Biorazgradljiva plastika

Materiali (filamenti), ki jih uporabljamo za 3D tisk pri izdelavi tablic tipnih tlorisov so izdelani iz obnovljivih in naravnih surovin in so povsem biorazgradljivi. Kljub biološko-organski sestavi obdržijo izredne mehanske lastnosti, so varni za živila in brez vonja.

»Biorazgradljiva plastika je plastika, ki jo naravni mikroorganizmi prepoznajo kot hrano in jo presnovijo do produktov kot so ogljikov dioksid, voda in biomasa ter dolgoročno ne obremenjuje okolja. Biorazgradljiva plastika se od običajne, nebiorazgradljive plastike na videz ne razlikuje. Lahko jo pridobimo iz fosilnih (neobnovljivih) virov kot tudi iz biomase (obnovljivi viri). Ima enake lastnosti kot nebiorazgradljiva plastika, razpad pa se začne pod pogoji industrijskega kompostiranja.« povzeto po informativne letaku mednarodnega projekta PLASTiCE.